1 2 3 4


ห้องแห่งข่าวสาร

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

มาดูทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่มา: OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อ่านเพิ่มเติม

จุดเด่นของนักเรียนสายอาชีพ ในเรื่องประสบการณ์และ ทักษะความสามารถที่เพียบพร้อมในสายอาชีพ และถ้ามองให้ดีเราก็จะพบ ข้อดีของการเรียน “สายอาชีวะ” อีกหลายข้อเลยทีเดียวที่คนในสังคมมองข้าม จะมีดีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย ที่มา: Computer Technology Department Khon Kaen อ่านเพิ่มเติม

Future Trend แนวโน้มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่องทางการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ที่มา: OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อ่านเพิ่มเติม

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด จะเป็นอย่างไรบ้างคลิกดูกันเลยครับ ที่มา: OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อ่านเพิ่มเติม

คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนยีนของคุณได้ แต่จะมีกลยุทธ์บางอย่างที่จะช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณฉลาดขึ้นได้ ที่มา: Y-Hub sanook.comอ่านเพิ่มเติม

คุณเคยคิดบ้างไหม...ว่าสิ่งที่เราเคยทำในอดีตไม่ว่าจะเป็นการแชร์ การโพสต์ หรือการบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์นั้น จะยังคงอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด และไม่เคยหายไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะผ่านไปเป็นสิบปีหรือแม้ว่าตัวคุณจะลาจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตาม ที่มา: สสส. อ่านเพิ่มเติม